X
   
 
แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 9,999 บาทเริ่มตั้งแต่ วันนี้ - 15 มีนาคม 2560
บินไป – กลับ สายการบิน กานต์ แอร์

ห้องพัก Superior
สะดวกสบายด้วยความกว้าง 33 ตารางเมตร เตียงคู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ wifi ฟรี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และอ่างอาบนํ้า พร้อมเครื่องใช้ภายในห้อง

เงื่อนไข
● ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สำหรับ 2 ท่าน โดยสายการบินกานต์แอร์
   (โหลดสัมภาระได้ 15kg. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 kg.)
● สำหรับเดินทางใน เส้นทางบินจาก หัวหิน (วันศุกร์ กลับ วันอาทิตย์ และ วันอาทิตย์ กลับ วันอังคาร) ,
   อุบลราชธานี สู่ เชียงใหม่
● ที่พัก 2 คืน ห้องแบบ Superior ณ โรงแรมธาริน (รวมอาหารเช้า)
● รถรับ-ส่ง สนามบิน ไป-กลับ
● แพ็คเกจนี้ ต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง ติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 086-341-5689
● แพ็คเกจสิ้นสุด 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
● สงวนสิทธิ์การยกเลิกแพ็คเกจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
● กรณีมีเด็กเข้าพักอายุ 2 ขวบขึ้นไปจะมีเตียงเสริม คิดอัตราราคา 500 บาท/วัน/ห้อง (รวมอาหารเช้า)
● กรณีพักเพิ่ม (พักมากกว่า 2 คืน) คิดเพิ่มคืนละ 800 บาท รวมอาหารเช้า
● สายการบินกานต์แอร์ และ ร้านค้าผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของสายการบินกานต์แอร์และร้านค้าผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
● กรณีต้องการเช่ารถในอัตราส่วนลด 20% ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อทำการสอบถามรถเช่าว่างอีกครั้ง แล้วจึงติดต่อกลับลูกค้า
แพ็คเกจอื่นๆ
Kanair
Kanair