• เนื่องด้วยอากาศยานของสายการบิน กานต์แอร์ ได้ทำการเข้ารับการซ่อมบำรุง จึงไม่สามารถให้บริการได้ ณ ขณะนี้ ต้องกราบขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย