X
   
 
พิษณุโลก
กานต์แอร์ เส้นทางที่ให้บริการ พิษณุโลก
พิษณุโลก

     พิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่ง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อๆ ไป


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย องค์พระหล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งพระพุทธชินราชประดิษฐานที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในวิหาร
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่กลางเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวิทยาให้ผู้เยี่ยมเยือนได้สัมผัส และเรียนรู้ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขา และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย
โรงเรียนการเมืองการทหาร
โรงเรียนการเมืองการทหาร ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญของภูหินร่องกล้าที่มีคนเดินทางมาชมร่องรอยของประวัติศาสตร์ โดยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯไปประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นอาคารไม้หลายหลังสร้างกลมกลืนอยู่ในผืนป่า ประกอบไปด้วยพื้นที่หลายส่วน อาทิ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายทหาร ฝ่ายสื่อสาร โรงพยาบาล โรงพิมพ์ บ้านพัก และรถแทรกเตอร์คันเก่าที่จอดทิ้งมานานนับ 10 ปี
ภูลมโล
ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย การขึ้นไปเที่ยวชมบนยอดภูนั้นสามารถขึ้นได้ 3 เส้นทางใน 3 จังหวัด ทุกๆ ปีในช่วงกลางหนาวราวกลางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ต้นนางพญาเสือโคร่งที่ขึ้นอยู่จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบาน
น้ำตกหมันแดง
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตกลดหลั่นลงเป็นชั้นใหญ่ๆประมาณ 9 ชั้น ที่สำรวจและบันทึกไว้ว่ามีถึง 32 ชั้น การนับชั้นน้ำตกหมันแดงจะนับจากชั้นบนลงล่าง เพราะเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำตกลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง