X
   
 
สนามบินน่าน
กานต์แอร์ สนามบิน สนามบินน่าน
ข้อมูลการติดต่อ
ท่าอากาศยานน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
054-775-299, 086-395-0719

ข้อมูลสถานที่