X
   
 
สนามบินขอนแก่น
กานต์แอร์ สนามบิน สนามบินขอนแก่น
ข้อมูลการติดต่อ
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
043-468-345, 086-341-5688

ข้อมูลสถานที่