X
   
 
สนามบินหัวหิน
กานต์แอร์ สนามบิน สนามบินหัวหิน
ข้อมูลการติดต่อ
ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลบ่อฝ้าย
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7700
032-530-733, 084-137-2626

ข้อมูลสถานที่