X
   
 
สนามบินเชียงราย
กานต์แอร์ สนามบิน สนามบินเชียงราย
ข้อมูลการติดต่อ
ท่าอากาศยานเชียงราย ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
-

ข้อมูลสถานที่