X
   
 
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
กานต์แอร์ สนามบิน สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ข้อมูลการติดต่อ
ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เลขที่ 60 หมู 3 ถนนสนามบิน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
053-283-311, 086-340-8079

053-282-716

ข้อมูลสถานที่